Về Chúng Tôi

Funtime Media Corp là một trong những doanh nghiệp MMO phát triển tại Việt Nam, FMC là cái tên không quá xa lạ đối với các bạn trẻ có mong muốn làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Thành lập vào ngày 02/03/2017 hoạt động tại Hải Phòng, chúng tôi tập trung sản xuất các video với mục đích lan toả những bài học có giá trị, có ý nghĩa tới cộng đồng.

« Better videos – Better life »

Câu slogan của chúng tôi được gửi gắm qua mỗi khâu sản xuất: Sự nỗ lực của mỗi thành viên được thể hiện qua việc tạo ra các sản phẩm tốt hơn để góp phần xây dựng cuộc sống tốt hơn.

“Muốn có điều mình muốn
cần tạo ra giá trị cho xã hội”

_Đỗ Tiến Bắc_