Kid Studio

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Người nhện Xe container Xe trộn bê tông Xe jeep tinh nghịch - đồ chơi cho trẻ em G709G Kid Studio có nội dung: Chiếc máy bay tới thấy có cục đất lớn cản đường bắn vỡ ra nhưng vô tình lại khiến đường trở thành chiếc hố. Các Xe đại hình, xe container, xe trộn bê tông đi nhanh bị va vào cục đất lao xuống hố không lên được. Người nhện bay từ xa tới liền cứu các xe thoát khỏi hố và biến ra xe tải xe ủi đến lấp lại chiếc hố. Video về #đồchơi rất hay cho các bé xem. #kidstudio #nguoinhen #xeoto About Kid Studio: Where kids can be happy and smart! At Kid Studio, we are dedicated according to the lyrics videos that can help kids physical activity, learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more! Your kids will love our friendly toys and colorful background videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.

Watch your favorite song by clicking a title below:

0:02 The Mufin Man

0:37 April Fools Day 1:03 Happy Energy

1:31 Comedy Cartoon Fun

2:11 Chicken Coop Follies Most viewed

list: Police car toy -

Playlist: bit.ly/2JaZrAV Kid Studio

playlist 2: bit.ly/2MDZOpy Assembling funny toys -

Playlist: bit.ly/2ocZCVa Learn color with toys -

Playlist: bit.ly/2BzUqgW New Kid Studio cars toys -

Playlist: bit.ly/2N5P2r8 Tầu hỏa đồ chơi

playlist: bit.ly/31xG9ff Fire truck toy for kids -

Playlist: bit.ly/2JexFDx Toys for kids collection: bit.ly/2qCumzJ

Video bóc trứng, xe ô tô hay của Kid Studio: bit.ly/2BwYA9g

Website: http://funtime.media

Facebook: https://www.facebook.com/funtimemedia...

Twitter: https://twitter.com/funtime_media Copyright © Funtime Media Corp. JSC

background image