Kid Studio

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Tìm được nhiều xe ô tô nhờ xe cứu hỏa đồ chơi thông minh - F895C Kid Studio có nội dung: Một xe tên lửa đi bắn tên lửa, làm xe trộn bê tông bị rơi xuống hồ nước bẩn. Xe cứu hỏa đến dạy cho xe tên lửa một bài học, và giúp xe trộn bê tông , vô tình còn tìm thấy xe tải, xe máy xúc, xe chở rác, xe cần cẩu dưới hồ nước bẩn. Phun nước rửa xe sạch sẽ, và chơi tính năng đồ chơi. Xe chở rác đi đổ rác, Xe tải tự đổ và xe xúc đi xúc cát. Xe cần cẩu, cẩu gỗ lên xe tải thùng. Video về #đồchơi rất hay cho các bé xem. #kidstudio #xeoto #xecuuhoa #xetronbetong


About Kid Studio:

Where kids can be happy and smart!

At Kid Studio, we are dedicated according to the lyrics videos that can help kids physical activity, learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!

Your kids will love our friendly toys and colorful background videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.


Watch your favorite song by clicking a title below:
0:03 One, Two, Three, Four, Five
0:58 Baby Shark
2:21 Comedy Cartoon Fun
3:28 Kids


Most viewed list:
Police car toy - Playlist: bit.ly/2JaZrAV
Kid Studio playlist 2: bit.ly/2MDZOpy
Assembling funny toys - Playlist: bit.ly/2ocZCVa
Learn color with toys - Playlist: bit.ly/2BzUqgW
New Kid Studio cars toys - Playlist: bit.ly/2N5P2r8
Tầu hỏa đồ chơi playlist: bit.ly/31xG9ff
Fire truck toy for kids - Playlist: bit.ly/2JexFDx
Toys for kids collection: bit.ly/2qCumzJ
Video bóc trứng, xe ô tô hay của Kid Studio: bit.ly/2BwYA9g


Website: http://funtime.media
Facebook: https://www.facebook.com/funtimemedia...
Twitter: https://twitter.com/funtime_media


Copyright © Funtime Media Corp. JSC

background image