Kid Studio

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Xe tăng, xe tải, xe cứu hỏa, máy bay trực thăng đồ chơi cho trẻ em G710C Kid Studio có nội dung: Xe tải xấu tới chiếc cầu thả xuống một cục đất để các xe đi tới bị kẹt và trêu các bạn xe Container, xe ô tô taxi, xe cứu hỏa. Xe tăng tốt bụng tới bắn vỡ cục đất ra và biến xe tải xấu thành máy bay trực thăng tốt giúp các xe lên bờ. Video về #đồchơi rất hay cho các bé xem. #kidstudio #xetang #cartoys #xeoto


About Kid Studio:

Where kids can be happy and smart!

At Kid Studio, we are dedicated according to the lyrics videos that can help kids physical activity, learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!

Your kids will love our friendly toys and colorful background videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.


Watch your favorite song by clicking a title below:
0:03 Head, Shoulders, Knees and Toes
0:51 The Wheels On The Bus
1:51 Bath Song


Most viewed list:
Police car toy - Playlist: bit.ly/2JaZrAV
Kid Studio playlist 2: bit.ly/2MDZOpy
Assembling funny toys - Playlist: bit.ly/2ocZCVa
Learn color with toys - Playlist: bit.ly/2BzUqgW
New Kid Studio cars toys - Playlist: bit.ly/2N5P2r8
Tầu hỏa đồ chơi playlist: bit.ly/31xG9ff
Fire truck toy for kids - Playlist: bit.ly/2JexFDx
Toys for kids collection: bit.ly/2qCumzJ
Video bóc trứng, xe ô tô hay của Kid Studio: bit.ly/2BwYA9g


Website: http://funtime.media
Facebook: https://www.facebook.com/funtimemedia...
Twitter: https://twitter.com/funtime_media


Copyright © Funtime Media Corp. JSC

background image