Kid Studio

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Xe ô tô cảnh sát, xe máy xúc, xe tải, xe cứu hỏa làm nhiệm vụ - đồ chơi trẻ em H1346F Kid Studio có nội dung: Các xe cảnh sát rời vị trí đi làm việc thì 1 xe cảnh sát bị ngã rời đèn ra. Xe máy xúc đi đến nhìn thấy vậy liền lấy trộm đèn của xe cảnh sát chạy đi. Xe máy xúc chạy đến chỗ xe rác đang làm việc liền đến hất văng đống rác cùng các lốp xe dựng ven đường rồi bỏ chạy. Xe rác tức giận đuổi theo thì bị va vào lốp xe ngã ra đường. Xe cảnh sát xuất hiện đuổi bắt xe máy xúc. Xe máy xúc lại chạy đến chỗ các xe đang đỗ bên hồ, xì khói xe làm cho các xe chìm trong khói đen phải bỏ chạy hết. Xe máy xúc quay lại nhìn thấy xe cảnh sát đang đuổi theo vội vàng chạy lao vào đá ngã ra. Cảnh sát đến bắt xe máy xúc đưa lên xe kéo chở đi. Video về #đồchơi rất hay cho các bé xem. #kidstudio #otocanhsat #mayxuc #ototai


About Kid Studio:

Where kids can be happy and smart!

At Kid Studio, we are dedicated according to the lyrics videos that can help kids physical activity, learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!

Your kids will love our friendly toys and colorful background videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.


Watch your favorite song by clicking a title below:
0:02 Five Little Speckled Frogs
0:53 Old Macdonald
1:31 Phonics


Most viewed list:
Police car toy - Playlist: bit.ly/2JaZrAV
Kid Studio playlist 2: bit.ly/2MDZOpy
Assembling funny toys - Playlist: bit.ly/2ocZCVa
Learn color with toys - Playlist: bit.ly/2BzUqgW
New Kid Studio cars toys - Playlist: bit.ly/2N5P2r8
Tầu hỏa đồ chơi playlist: bit.ly/31xG9ff
Fire truck toy for kids - Playlist: bit.ly/2JexFDx
Toys for kids collection: bit.ly/2qCumzJ
Video bóc trứng, xe ô tô hay của Kid Studio: bit.ly/2BwYA9g


Website: http://funtime.media
Facebook: https://www.facebook.com/funtimemedia...
Twitter: https://twitter.com/funtime_media


Copyright © Funtime Media Corp. JSC

background image