Toys TV - Khủng long vui nhộn

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Baby Shark Remix Halloween song 2019 - T7 ToyTV Bài hát cho bé
Lời bài hát:

Baby Shark doo-doo-doo-doo-doo

Baby Shark doo-doo-doo-doo-doo

Baby Shark doo-doo-doo-doo-doo

Baby Shark

Mommy Shark doo-doo-doo-doo-doo

Mommy Shark doo-doo-doo-doo-doo

Mommy Shark doo-doo-doo-doo-doo

Mommy Shark

Daddy Shark doo-doo-doo-doo-doo

Daddy Shark doo-doo-doo-doo-doo

Daddy Shark doo-doo-doo-doo-doo

Daddy Shark

Grandma Shark doo-doo-doo-doo-doo

Grandma Shark doo-doo-doo-doo-doo

Grandma Shark doo-doo-doo-doo-doo

Grandma Shark

Grandpa Shark doo-doo-doo-doo-doo

Grandpa Shark doo-doo-doo-doo-doo

Grandpa Shark doo-doo-doo-doo-doo

Grandpa Shark

Let’s go hunt doo-doo-doo-doo-doo

Let’s go hunt doo-doo-doo-doo-doo

Let’s go hunt doo-doo-doo-doo-doo

Let’s go hunt

 

 
Cảm ơn các bạn đã xem đoạn video của chúng tôi
 
Theo dõi để xem video mới ::http://bit.ly/2OFeztL
Nhiều video khủng long buồn cười, ở đây: http://bit.ly/2Nm5lAB
 

🌏 Website: http://funtime.media ✔️

🌏 Facebook: https://www.facebook.com/funtimemedia... ✔️

🌏 Twitter: https://twitter.com/funtime_media ✔️

🌏 Copyright © Funtime Media Corp, JSC ✔️

background image