Head, Shoulder, Knee & amp; Toes | Exercise for children | I501R's naughty song

Năm chú khỉ nhỏ | Bài hát mẫu giáo bài hát thiếu nhi | Bài hát nghịch ngợm của I500M

Johny Johny Yes Papa | Nursery Rhymes for Babies | 2D Animation | I499B BEBÊ APRENDENDO ANIMAIS

MacDonald cũ có một trang trại 2D | Bài hát mẫu giáo & bài hát thiếu nhi | I494B BEBÊ APRENDENDO ANIMAIS - FMC

Naughty Baby Song

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Wheels On The Bus | Nursery Rhymes for Babies | I497M BEBÊ APRENDENDO ANIMAIS – FMC

there are useful content for young children. #bebê #aprendendo #animais

Lyrics:

The wheels on the bus go round and round, Round and round, Round and round,

The wheels on the bus go round and round, All day long!

The horn on the bus goes beep, beep, beep, Beep, beep, beep, Beep, beep, beep,

The horn on the bus goes beep, beep, beep, All day long!

The bell on the bus goes ding, ding, ding, Ding, ding, ding, Ding, ding, ding,

The bell on the bus goes ding, ding, ding, All day long!

The doors on the bus they open and close, Open and close, Open and close,

The doors on the bus they open and close, All day long!

The wipers on the bus go swish, swish, swish, Swish, swish, swish, Swish, swish, swish,

The wipers on the bus go swish, swish, swish, All day long!

The people on the bus go up and down, Up and down, Up and down,

The people on the bus go up and down, All day long!

The babies on the bus go wah, wah, wah, Wah, wah, wah, Wah, wah, wah,

The babies on the bus go wah, wah, wah, All day long!

The wheels on the bus go round and round, Round and round, Round and round,

The wheels on the bus go round and round, All day long!

background image