Cá chép và điều khiển kỳ diệu - Đồ chơi trẻ em FMC G547T

Cá chép vui nhộn, cá hề nemo, cá mập - Đồ chơi trẻ em FMC I275M

Búp bê, trứng bất ngờ, gà vui nhộn - đồ chơi trẻ em FMC B1394T

Naughty Baby Song

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Five Little Ducks - Nursery Rhymes for Babies - I498R

BEBÊ APRENDENDO ANIMAIS – FMC

have content: Funny children's song and useful lessons.

#BEBÊAPRENDENDOANIMAISFMC #FiveLittleDucks

Lyrics: Five little ducks went swimming one day

Over the hill and far away

Mother duck said “Quack, quack, quack quack!”

But only four little ducks came back

Four little ducks went swimming one day

Over the hill and far away

Mother duck said “Quack, quack, quack quack!”

But only three little ducks came back

Three little ducks went swimming one day

Over the hill and far away

Mother duck said “Quack, quack, quack quack!”

But only two little ducks came back

Two little ducks went swimming one day

Over the hill and far away

Mother duck said “Quack, quack, quack quack!”

But only one little duck came back

One little ducks went swimming one day

Over the hill and far away

Mother duck said “Quack, quack, quack quack!”

But none of the five little ducks came back

Sad mother duck went out one day

Over the hill and far away

The sad mother duck said “Quack, quack, quack!”

And all of the five little ducks came back

 

Thank you for watching our videos

Copyright © BEBÊ APRENDENDO ANIMAIS - FMC

background image