Head, Shoulder, Knee & amp; Toes | Exercise for children | I501R's naughty song

Johny Johny Yes Papa | Nursery Rhymes for Babies | 2D Animation | I499B BEBÊ APRENDENDO ANIMAIS

Wheels On The Bus | Nursery Rhymes for Babies | I497M BEBÊ APRENDENDO ANIMAIS – FMC

MacDonald cũ có một trang trại 2D | Bài hát mẫu giáo & bài hát thiếu nhi | I494B BEBÊ APRENDENDO ANIMAIS - FMC

Naughty Baby Song

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Năm chú khỉ nhỏ Bài hát mẫu giáo bài hát thiếu nhi Bài hát cho bé nghịch ngợm I500M

có nội dung: bài hát thiếu nhi vui nhộn. #naughtybabysong

Lyric:

Năm con khỉ nhỏ nhảy lên giường Một người ngã xuống và va đầu cô.

Mẹ gọi bác sĩ và bác sĩ nói, Không có con khỉ nào nhảy lên giường nữa

Bốn con khỉ nhỏ nhảy lên giường

Một người ngã xuống và va đầu cô.

Mẹ gọi bác sĩ và bác sĩ nói, Không có con khỉ nào nhảy lên giường nữa

Ba chú khỉ nhỏ nhảy lên giường.

Một người ngã xuống và va đầu cô.

Mẹ gọi bác sĩ và bác sĩ nói, Không có con khỉ nào nhảy lên giường nữa

Hai chú khỉ nhỏ nhảy lên giường.

Một người ngã xuống và va đầu cô.

Mẹ gọi bác sĩ và bác sĩ nói, Không có con khỉ nào nhảy lên giường nữa

Một con khỉ nhỏ nhảy lên giường

Một người ngã xuống và va đầu cô.

Mẹ gọi bác sĩ và bác sĩ nói, Đặt những con khỉ trở lại giường!

 

Cảm ơn bạn đã xem video của chúng tôi

Bản quyền © Bài hát nghịch ngợm của bé

background image