Naughty Baby Song

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Bài hát đánh vần tiếng Anh - A For Apple - ABC Alphabet Song - Naughy Baby Song Chúng tôi luôn muốn mang đến cho trẻ những video giáo dục mang tính giáo dục cao và giúp các bé học tập dễ dàng hơn. Bài hát phát âm hoạt hình này sẽ giúp trẻ học âm thanh của các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Bài hát phát âm đầy màu sắc này cũng dạy hai từ cho mỗi chữ cái trong bảng chữ cái.

Bạn có thể xem thêm các video bài hát vui nhộn của trẻ em của chúng tôi:

⭐ABC song - New version 2019 | Alphabet Songs: https://www.youtube.com/watch?v=d0LnI...

⭐Mary Had A Little Lamb: https://www.youtube.com/watch?v=jcjmK...

⭐Head, Shoulders, Knees & Toes: https://www.youtube.com/watch?v=uE0IP...

⭐Five Little Monkeys: https://www.youtube.com/watch?v=ZNaAC...

⭐Johny Johny Yes Papa: https://www.youtube.com/watch?v=OlcIR...

⭐Five Little Ducks: https://www.youtube.com/watch?v=v0QCo...

⭐Wheels On The Bus: https://www.youtube.com/watch?v=P79Rv...

 

Bản quyền © Naughty Baby Song

background image