Bài hát đánh vần tiếng Anh - A For Apple - ABC Alphabet Song - Naughy Baby Song

Mary Có một con cừu nhỏ | Vở mẫu giáo với lời bài hát | Phim hoạt hình 2D | Naughty Baby Song

Bài hát Wheels on the Bus 2 | Baby Bubble Song Nursery Rhymes & Kids Song

Bài hát Peek A Boo | Baby Bubble Song Nursery Rhymes & Kids Song

Năm chú khỉ nhỏ - Baby Bubble Song Nursery Rhymes & Kids Songs

HahaSong

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

❤️ Finger Family ❤️ Baby Bubble Song Nursery Rhymes & Kids Songs

🖌️ Lyric:

Daddy finger, daddy finger, where are you?

Here I am, here I am, How do you do?

Mummy finger, mummy finger, where are you?

Here I am, here I am, How do you do?

Brother finger, brother finger, where are you?

Here I am, here I am, How do you do?

Sister finger, sister finger, where are you?

Here I am, here I am, How do you do?

Baby finger, baby finger, where are you?

Here I am, here I am, How do you do?

Thank you for watching our videos.

 WEBSITE: http://funtime.media 

 FACEBOOK: https://www.facebook.com/funtimemedia... 

Copyright © Baby Bubble Song - Nursery Rhymes 

background image