HahaSong

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Màu sắc Gia đình Finger - Khiêu vũ & Tìm hiểu Màu sắc với Ngón tay màu | Bài hát của bé Nusury Rhymes

Xem thêm nhiều bài hát cho thiếu nhi: http://bit.ly/2B4l5T5 

Vui lòng đăng ký theo dõi để xem thêm video Click: http://bit.ly/2oA09Az

 

🖌️ Lyric:

Red color, red color

Where are you?

Here I am, here I am, how do you do?

Green color, Green color

Where are you?

Here I am, here I am, how do you do?

Yellow color, Yellow color

Where are you?

Here I am, here I am, how do you do?

Purple color, Purple color

Where are you?

Here I am, here I am, how do you do?

Orange color, Orange color

Where are you?

Here I am, here I am, how do you do?

White color, White color

Where are you?

Here I am, here I am, how do you do?

 

✅ Cảm ơn bạn đã xem video của chúng tôi.

🌏Website: http://funtime.media

🌏Facebook: https://www.facebook.com/funtimemedia...

🌏Twitter: https://twitter.com/funtime_media

✅Copyright © Funtime Media Corp. JSC

background image