HahaSong

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Nhảy với bài hát trẻ em - Old MacDonald Had a Farm | Kid bài hát mẫu giáo

Xem thêm video ca nhạc thiếu nhi tại đây: http://bit.ly/2B4l5T5 

Vui lòng đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hấp dẫn: http://bit.ly/2oA09Az

✍️ Lời bài hát:

Old MacDonald had a farm,

E-I-E-I-O,

And on that farm he had a cow,

E-I-E-I-O,

With a moo-moo here,

And a moo-moo there,

Here a moo, there a moo,

Everywhere a moo-moo,

Old MacDonald had a farm,

E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm,

E-I-E-I-O,

And on that farm he had a pig,

E-I-E-I-O,

With an oink-oink here,

And an oink-oink there,

Here an oink, there an oink,

Everywhere an oink oink,

Old MacDonald had a farm,

E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm,

E-I-E-I-O,

And on that farm he had some ducks,

E-I-E-I-O,

With a quack-quack here,

And a quack-quack there,

Here a quack, there a quack,

Everywhere a quack-quack,

Old MacDonald had a farm,

E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm,

E-I-E-I-O,

And on that farm he had a sheep,

E-I-E-I-O,

With a baa-baa here,

And a baa-baa there,

Here a baa, there a baa,

Everywhere a baa-baa,

Old MacDonald had a farm,

E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm,

E-I-E-I-O,

And on that farm he had a dog,

E-I-E-I-O,

With a woof-woof here,

And a woof-woof there,

Here a woof, there a woof,

Everywhere a woof-woof,

Old MacDonald had a farm,

E-I-E-I-O.

✅ Cảm ơn bạn đã xem video của chúng tôi.

🌏Website: http://funtime.media

🌏Facebook: https://www.facebook.com/funtimemedia...

🌏Twitter: https://twitter.com/funtime_media

✅Copyright © Funtime Media Corp. JSC

background image