HahaSong

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Dance with Kid song 2019 - Head, Shoulders, Knees & Toes | Nursery Rhymes

✍️ Lời bài hát:

Head, shoulders, knees and toes Knees and toes

Head, shoulders, knees and toes Knees and toes

And eyes, and ears, and mouth And nose

Head, shoulders, knees and toes Knees and toes

 

Xem thêm những video nhảy cùng bài hát tại đây: Click: http://bit.ly/2B4l5T5

Vui lòng đăng ký để xem thêm video mới nhất Click: http://bit.ly/2oA09Az

✅ Cảm ơn bạn đã xem video của chúng tôi.

🌏Website: http://funtime.media

🌏Facebook: https://www.facebook.com/funtimemedia...

🌏Twitter: https://twitter.com/funtime_media

✅Copyright © Funtime Media Corp. JSC

background image