Biệt đội xe đạp giải cứu các bạn đồ chơi đồ chơi cho trẻ em J82L Dũng đồ chơi

Xe tải gia đình giúp xe cảnh sát bắt đồ chơi tội phạm cho trẻ em G711E Cá bé

Cần cẩu khám phá điều kỳ diệu với sự điều khiển vui vẻ - F903F Kid Studio

Xe trộn bê tông giúp bác nông dân xây nhà - đồ chơi trẻ em H1352E Kid Studio

Em bé tập làm cảnh sát - Xe ô tô tải, xe xúc đồ chơi cho trẻ em H1351G Kid Studio

HahaSong

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Baby Shark song (2019) + More kids song in english HahaSong compilation

0;03 Baby Shark
2;22 Bath Song
4;26 Dancing Like an Animal
6;26 Five Little Frogs
9;18 Five Little Monkeys
11;13 Five Little Ducks
13;16 Bingo
15;22 Old MacDonald had a farm
17;38 Skip To My Lou
20;22 Put Your Hands In The Air
22;23 Colors Of The Rainbow
24;25 Peekaboo
26;33 Wheels On The Bus
29;07 The Colors Song

 

✅More dance with song videos here:
📌Dance and Learn with Baby Song, Click: http://bit.ly/2OenP7J
📌Animals Song for Kids, Click: http://bit.ly/2Ofbr7a
📌Exercise Songs for Kid, Click: http://bit.ly/2QJ0OeB
📌Halloween Songs (2019), Click: http://bit.ly/35qV7WJ
✅Please Subscribe to watch new videos
📌Click: http://bit.ly/2oA09Az

✅ Thank you for watching our videos.

About HahaSong:

Where kids can be happy and smart!

At HahaSong, we are dedicated to creating quality the basic dance movements according to the lyrics videos that can help kids physical activity, learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!

Your kids will love our friendly dancer and colorful background videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.

🌏Website: http://funtime.media
🌏Facebook: https://www.facebook.com/funtimemedia...
🌏Twitter: https://twitter.com/funtime_media

✅Copyright © Funtime Media Corp. JSC
Danh mục
Âm nhạc

background image