Biệt đội xe đạp giải cứu các bạn đồ chơi đồ chơi cho trẻ em J82L Dũng đồ chơi

Cá sấu đẻ trứng - Khủng long giúp đỡ đi tìm quả trứng - đồ chơi trẻ em F904E ToyTV

Cần cẩu khám phá điều kỳ diệu với sự điều khiển vui vẻ - F903F Kid Studio

Xe trộn bê tông giúp bác nông dân xây nhà - đồ chơi trẻ em H1352E Kid Studio

Em bé tập làm cảnh sát - Xe ô tô tải, xe xúc đồ chơi cho trẻ em H1351G Kid Studio

HahaSong

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Good night song for baby compilation in HahaSong.
🎵 Lyrics:
There were ten in the bed
And the little one said,
“Roll over! Roll over!”
So they all rolled over and
one fell out

There were nine in the bed
And the little one said,
“Roll over! Roll over!”
So they all rolled over and
one fell out

There were eight in the bed
And the little one said,
“Roll over! Roll over!”
So they all rolled over and
one fell out

There were seven in the bed
And the little one said,
“Roll over! Roll over!”
So they all rolled over and
one fell out

There were six in the bed
And the little one said,
“Roll over! Roll over!”
So they all rolled over and
one fell out

There were five in the bed
And the little one said,
“Roll over! Roll over!”
So they all rolled over and
one fell out

There were four in the bed
And the little one said,
“Roll over! Roll over!”
So they all rolled over and
one fell out

There were three in the bed
And the little one said,
“Roll over! Roll over!”
So they all rolled over and
one fell out

There were two in the bed
And the little one said,
“Roll over! Roll over!”
So they all rolled over and
one fell out

There was one in the bed
And the little one said,
I’m lonley, I’m lonley,
So they all can back to the bed and said
Good night!
📝 Video has content:
Bed stories of animal friends rolling over, rolling back in bed. Then one by one you rolled to the floor, and only the lion friend was sad at the moment. Finally you all the animals come back hours and sleep together.

✅More dance with song videos here:
📌Dance and Learn with Baby Song, Click: http://bit.ly/2OenP7J
📌Animals Song for Kids, Click: http://bit.ly/2Ofbr7a
📌Exercise Songs for Kid, Click: http://bit.ly/2QJ0OeB
📌Halloween Songs (2019), Click: http://bit.ly/35qV7WJ
✅Please Subscribe to watch new videos
📌Click: http://bit.ly/2oA09Az

✅ Thank you for watching our videos.

About HahaSong:

Where kids can be happy and smart!

At HahaSong, we are dedicated to creating quality the basic dance movements according to the lyrics videos that can help kids physical activity, learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!

Your kids will love our friendly dancer and colorful background videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.

🌏Website: http://funtime.media
🌏Facebook: https://www.facebook.com/funtimemedia...
🌏Twitter: https://twitter.com/funtime_media

✅Copyright © Funtime Media Corp. JSC
Danh mục
Âm nhạc

background image